Select Page

Anatomija figuracije

Anatomija figuracije

Osvrt (o izložbi „Novi oblici figuracije”, Umjetnička galerija Dubrovnik, Collegium artisticum, Sarajevo, 1979)
Autor: Sava Stepanov

Polja br. 249, br. 37
(Časopis za kniževnost i teoriju)
25.11.1979

(more…)

Vidovi savremenog jugoslovenskog slikarstva i grafike

Vidovi savremenog jugoslovenskog slikarstva i grafike

Osvrt (o izložbi  „Vidovi savremenog slikarstva i grafike u Jugoslaviji”, Galerija Matice srpske, Novi Sad, juni 1979)

Autor: Andrej Tišma

Polja br.246/247. str.35
(Časopis za kniževnost i teoriju)
avgust-septembar 1979

(more…)

Peti beogradski trijenale jugoslovenske likovne umetnosti

Peti beogradski trijenale jugoslovenske likovne umetnosti
Osvrt (Peti beogradski trijenale jugoslovenske likovne umetnosti, Umetnički paviljon  „Cvijeta Zuzorić”, Salon Muzeja savremene umetnosti Beograd, 01.07-30.09.1977)

Autor: Sava Stepanov

Polja br. 222/223, str.35
(Časopis za kniževnost i teoriju)

avgust-septembar 1977

(more…)

Nove Frangovski, slike

Nove Frangovski, slike
Recenzija (o izložbi slika Nove Frangovskog, Mali likovni salon, Novi Sad, jun 1975)
Autor: Miloš Arsić
Polja br.198-199, str.31
(Časopis za kniževnost i teoriju)
avgust-septembar 1975

(more…)

Pejsaž u savremenoj umetnosti Jugoslavije

Pejsaž u savremenoj umetnosti Jugoslavije
Kritički osvrt (o izložbi Pejsaž u savremenoj umetnosti Jugoslavije, Narodni muzej, Zrenjanin, novembar-decembar 1974)

Autor: Miloš Arsić

Polja br.191, str.23
(Časopis za kniževnost i teoriju)

21.01.1975

(more…)

Drugi trijenale keramike

Drugi trijenale keramike
Kritički osvrt (Drugi trijenale keramike, Galerija Likovnog susreta, Subotica, novembar-decembar 1974)

Autor: Miloš Arsić

Polja, br.191, str. 23
(Časopis za kniževnost i teoriju)

21.01.1975

(more…)

Vraćanje u Arkadiju

Vraćanje u Arkadiju
Osvrt o slikarstvu Gligora Čemerskog

Autor: Vlada Urošević

Polja br. 89, str.7
(Časopis za kniževnost i teoriju)

Januar, 1966

(more…)

Pohod senki ka materiji

Pohod senki ka materiji
Osvrt o skulpturi Petra Hadži Boškova
Autor: Bogomil Gjuzel
(Ilustracija: Dragutin Avramovski)

Polja br. 52, str. 11
(Časopis za kniževnost i teoriju)
April, 1961

(more…)