Select Page

Децата од чајџилницата „Галерија 7“

Децата од чајџилницата „Галерија 7“ (Што се случува со урбаниот дух на македонската метропола)
Напис

Автор: Светлана Поп – Дучева

Неделен весник „Глобус”
05.02.2008, број 42

(more…)

Фокус бр. 48

Фокус бр. 48
Весник на младите

Издавач: Градска конференција на СМ на Скопје

Редакција: Љубиша Никодиновски, Нинослав Ивановски, Ристо Петров, Александар Чомовски

14 јануари 1972

(more…)

Фокус бр. 47

Фокус бр. 47
Весник на младите

Издавач: Градска конференција на СМ на Скопје

Редакција: Љубиша Никодиновски, Нинослав Ивановски, Ристо Петров, Александар Чомовски

13 декември 1971

(more…)

Фокус бр. 46

Фокус бр. 46
Весник на младите

Издавач: Градска конференција на СМ на Скопје

Редакција: Љубиша Никодиновски, Нинослав Ивановски, Златко Панов, Благоја Стојанов, Ристо Петров, Александар Чомовски

22 ноември 1971

(more…)

Фокус бр. 45

Фокус бр. 45
Весник на младите

Издавач: Градска конференција на СМ на Скопје

Редакција: Љубиша Никодиновски, Нинослав Ивановски, Златко Панов, Александар Чомовски

27 октомври 1971

(more…)

Фокус бр. 44

Фокус бр. 44
Весник на младите

Издавач: Градска конференција на СМ на Скопје
Главен и одговорен уредник: Сашо Чомовски
Ликовно обликување и илустрации: Благоја Стојанов

Мај 1971

(more…)

Фокус бр. 43

Фокус бр. 43
Весник на младите

Издавач: Градска конференција на СМ на Скопје
Главен и одговорен уредник: Сашо Чомовски
Ликовно обликување и илустрации: Благоја Стојанов

12 мај 1971

(more…)

Фокус бр. 41/ 42

Фокус бр. 41/ 42
Весник на младите

Издавач: Градска конференција на СМ на Скопје
Главен и одговорен уредник: Сашо Чомовски
Насловна страна, ликовно обликување и илустрации: Благоја Стојанов

20 април 1971

(more…)

Фокус бр. 39/ 40

Фокус бр. 39/ 40
Весник на младите

Издавач: Градска конференција на СМ на Скопје
Главен и одговорен уредник: Сашо Чомовски
Ликовно обликување и илустрации: Благоја Стојанов

30 март 1971

(more…)

Фокус бр. 38

Фокус бр. 38
Списание за млади

Издавач: Градска конференција на СМ на Скопје
Главен и одговорен уредник: Аљоша Руси
Ликовно обликување: Ристо Куфаловски

2 март 1971

(more…)

страна 1 од 512345