Select Page

Reincarnation of Socrealism in the ‘Project Skopje 2014’

‘Reincarnation of Socrealism in the Project Skopje 2014′

Mixhait Pollozhani, PhD,
State University of Tetovo – Faculty of Art
Macedonia

 

Interkulturalnost Br.7,
Časopis za podsticanje i afirmaciju interkulturalne komunikacije,
Publisher: Zavod za kulturu Vojvodine, March 2014.

(more…)