Select Page

Годишна програма за остварување на националниот интерес во културата во 2017 година

ГОДИШНА ПРОГРАМА
за остварување на националниот интерес

во културата во 2017 година

Проекти кои се содржани во годишните програми на националните установи за 2017 година и проекти поддржани  на годишните конкурси по одделни области и активности од културата за 2017 година

Министерство за култура на Р.М.
јануари 2017

(more…)

Годишна програма за остварување на националниот интерес во културата во 2016 година

ГОДИШНА ПРОГРАМА
за остварување на националниот интерес

во културата во 2016 година

Проекти кои се содржани во годишните програми на
националните установи за 2016 година и
проекти поддржани на годишните конкурси по одделни
области и активности од културата за 2016 година

Министерство за култура на Р.М.
јануари 2016

(more…)

Годишна програма за остварување на националниот интерес во културата во 2015 година

ГОДИШНА ПРОГРАМА
за остварување на националниот интерес

во културата во 2015 година

Проекти кои се содржани во годишните програми
на националните установи за 2015 година и
проекти поддржани на годишните конкурси по одделни
области и активности од културата за 2015 година

Министерство за култура на Р.М.
јануари 2015

(more…)

страна 1 од 212