Select Page

Чекор што ветува – Формирана Групата ‘Денес’

Чекор што ветува – Формирана Групата ‘Денес’

Манифест на групата „Денес”

Објавен во РАЗГЛЕДИ – Седмичен прилог за култура и уметност, бр. 42, Ноември 1953 година (реобјавен на ristolozanoski.wordpress.com на 28.02.2012)

(more…)

КОНЦЕПТУАЛИСТИЧКИ МАНИФЕСТ

КОНЦЕПТУАЛИСТИЧКИ МАНИФЕСТ

манифест
Група 1АМ

Објавен и потпишан на 10 декември 1983,
во галеријата при Домот на младите “25 Мај”, Скопје

(more…)