Select Page

Град без љубов

Град без љубов
публикација / есеи
Александар Петров

издавач: Темплум, Скопје
Едиција: Градот (книга 15)
Година: мај 2017

Промоција: Кино Култура
8 мај 2017, 20:00 ч.
За книгата ќе зборуваат: Невена Георгиева, Дејан Ивановски и Даниела Симоновска.

 

Што е „Шарената револуција“?

Што е „Шарената револуција“?
книга /собрани текстови
Златко Теодосиевски

Издавач: Нова линија – Скопје / New Line
Година: јануари 2017
Јазик: Македонски (кирилица)

 

 

(more…)

Силувајте го Скопје (кн. 2)

Силувајте го Скопје (кн. 2)
публикација

Автор / уредник: Небојша Вилиќ

Издавач: 3П с.из., Скопје
Едиција: Текстови за уметноста

2015

(more…)

Записи од подземјето 2

Наслов: Записи од подземјето 2
Автор: Златко Теодосиевски

книга есеи/текстови објавени во 2013 година на:
Teodosievski.blog.mk

Цртеж на корицата: Илија Кочовски

Издавач: Нова линија – Скопје
Година: јули 2015

Јазик: Македонски (кирилица)

(more…)

Критичка уметност 2

Критичка уметност 2
е-книга

Автор: Небојша Вилиќ
Издавач: 3П с. из., Скопје/Струга

јули 2014
Јазик: македонски (кирилица)

 

(more…)

КУЛТ – УРА (собрани текстови)

Наслов: КУЛТ – УРА (собрани текстови)
Автор: Златко Теодосиевски

 

Цртежи: Илија Кочовски

Издавач: Нова линија – Скопје
Година: декември 2012
Јазик: Македонски (кирилица)

 

(more…)

Критичка уметност

Критичка уметност
е-книга

Автор: Небојша Вилиќ

Издавач: 359, Скопје

 

2010
македонски (кирилица)

 

(more…)

страна 1 од 212