Select Page

Кога зградите би зборувале / If Buildings Could Talk

Кога зградите би зборувале / If Buildings Could Talk
Истражувачки процес обликуван во форма на перформанс / Research-based performative art project

Автор: Филип Јовановски / Author: Filip Jovanovski; Соработник: Дејан Ивановски / Collaborator: Dejan Ivanovski; Кураторка: Ивана Васева / Curator: Ivana Vaseva

Железничка зграда, Скопје / Railway Workers’ Residential Complex, Skopje
30.09. – 01.10.2017

(more…)

Помеѓу / Between

Помеѓу / Between
самостоен проект
Игор Тошевски / Igor Toshevski

Национална галерија на Македонија – Чифте Амам
5-25 септември 2016

Куратор: Горанчо Ѓорѓиевски
Текст: Владимир Јанчевски

 

(more…)

111 тези за ГТЦ

111 тези за ГТЦ
Публикација / зборник на текстови
уредници: Ивана Васева, Филип Јовановски

Промоција: Мобилна/монтажна галерија на Центарот за современи уметности (ЦАЦ), Скопје
23 Април 2015, 12.00 ч.

Издавач: ФРУ – Факултет за работи што не се учат, Битола
Година: Април 2015

(more…)

Илија Аџиевски / Ilija Adzievski

Илија Аџиевски / Ilija Adzievski
самостојна изложба на скулптури и цртежи

Мултимедијален центар Матица Ексклузив, Скопје
Отворање: 29 октомври 2013, 12:00 ч.
Изложбата ја отвори Ефтим Клетников

Во рамки на изложбата се промовирани и книгите: „Спомени од мојата младост”, „Струшки зборој” и „Цеца”
За делата говореше писателот Иван Чаповски

Проектот „Скопје 2014“ и неговите ефекти врз перцепцијата на граѓаните на Скопје за македонскиот идентитет

Проектот „Скопје 2014“ и неговите ефекти
врз перцепцијата на граѓаните на Скопје
за македонскиот идентитет

ИНСТИТУТ ЗА ОПШТЕСТВЕНИ И ХУМАНИСТИЧКИ НАУКИ ‐ СКОПЈЕ
Истражувачки тим:
Д-р Катерина Колозова, главен истражувач
Д-р Калина Лечевска, истражувач
М-р Викторија Боровска, истражувач
М-р Ана Блажева, истражувач

Дата на објавување: 30 јуни 2013

(more…)

Симон Шемов / Simon Šemov

Симон Шемов / Simon Šemov

самостојна изложба на слики и промоција на библиофилското издание медиум-целулоза

 

Мултимедијален центар Матица Ексклузив, Скопје

Отворање: 20 март 2013, 19:00 ч.

пригодна реч: проф д-р Иван Џепароски

 

страна 1 од 3123