Select Page

ПАТЕМ 2013-2016 / ByTheWay 2013-2016

ПАТЕМ 2013-2016 / ByTheWay 2013-2016
Партиципативен уметнички проект (публикација) / Participatory artistic project (publication)

ПАТЕМ – Друштво со ограничена одговорност: Весна Дунимаглоска, Ѓорѓи Крстески и Станко Павлески / ByTheWay – Limited Liability Company: Vesna Dunimagloska, Gjorgji Krsteski and Stanko Pavleski

2017

(more…)

Роберт Јанкулоски: Го истражував фотографското творештво на браќата Манаки цели 16 години

Роберт Јанкулоски: Го истражував фотографското творештво на браќата Манаки цели 16 години
Интервју со Роберт Јанкуловски

Автор: Александар Ристевски
Извор: cooltura.mk
Објавено онлајн: 27.09.2017

(more…)

Вељо Ташовски: живот и творештво

Вељо Ташовски: живот и творештво
монографија / промоција
Проф д-р Владимир Величковски
НУ национална галерија на Македонија /
Даут-пашин амам, Скопје
1 јуни 2017, 12:30 ч.

Промотори: Милан Бешлиќ, проф. Костадин Танчев-Динка

Полицијата не одлучува што е уметност, а што порнографија, рекол во 1937 сликарот Никола Mартиноски

Полицијата не одлучува што е уметност, а што порнографија, рекол во 1937 сликарот Никола Mартиноски

Кон монографијата „Никола Мартиноски до 1945“ (издание на Националната галерија на Македонија; автор: д-р Кирил Пенушлиски)
Автор: не е наведен
sdk.mk
6 мај 2017

(more…)

Месец на Никола Мартиноски

Месец на Никола Мартиноски
изложба, монографија, предавање

Во организација на Националната галерија на Македонија,
мај 2017, објект: Мала станица, Скопје

(more…)

Сеќавање на една уметност

Сеќавање на една уметност
групна изложба / монографија

Уметници: Василка Христова, Атанас Мучев, Момчило Петровски Момо, Стојчо Гоцков, Стојан Пачов

Галерија на НУ Завод и Музеј – Струмица
30 септември – 1 ноември 2016 (Отворање: 30 септември 2016, 20:00 ч.)

Промотор на монографијата: Трајче Бјадов
Рецензент: Никола Пијанманов
Организација: Здружение за култура „Транзен“ – Струмица

Во кореографија со

Во кореографија со
Монографија

Ирена Пејовиќ

Издавач: ЈОУ Библиотека „Гоце Делчев“, Гевгелија
2016

(more…)

страна 1 од 612345...најстари »