Select Page

ПАТЕМ 2013-2016 / ByTheWay 2013-2016

ПАТЕМ 2013-2016 / ByTheWay 2013-2016
Партиципативен уметнички проект (публикација) / Participatory artistic project (publication)

ПАТЕМ – Друштво со ограничена одговорност: Весна Дунимаглоска, Ѓорѓи Крстески и Станко Павлески / ByTheWay – Limited Liability Company: Vesna Dunimagloska, Gjorgji Krsteski and Stanko Pavleski

2017

(more…)

Изложба на дела од 25. Меѓународна лесновска ликовна колонија

Изложба на дела од 25. Меѓународна лесновска ликовна колонија
групна изложба

НУ Центар за култура „Трајко Прокопиев“ – Куманово (Изложбен салон)
16 февруари – 1 март, 2017 (Отворање: 16 февруари 2017, 19:00 ч.)

Уметници: Новица Трајковски, Ѓоко Антониев, Андреј Маневски, Јулија Манојловска, Васил Гаврилов, Христина Стојчевска, Тони Величковски, Мики Иванов, Бисер Кирилов (Бугарија), Жарко Вучковиќ (Србија) и уметници аматери од Пробиштип

Организација: Дом на културата „Злетовски рудар“ – Прбиштип

АНП 6 / ПатемАрт 2

АНП 6 / ПатемАрт 2
видео документација (колонија/колективен проект)

Езерани, Брајчино (Преспа)
27.10.2013

Учесници: Весна Дунимаглоска, Наташа Јакимовска, Ѓорѓи Крстески

(more…)

АНП 6 / ПатемАрт 1

АНП 6 / ПатемАрт 1
видео документација (колонија/колективен проект)

с. Глобочица, Струга
Септември 2013

Учесници: Весна Дунимаглоска, Наташа Јакимовска, Ѓорѓи Крстески, Љубомир Милошески, Марија Џунова

(more…)

страна 1 од 3123