Select Page

Јоханес Беилхарц: Изложба на фотографии и поетско претставување

Јоханес Беилхарц:
Изложба на фотографии и поетско претставување

Организатор: Здружение за развој на култура и заштита на културното наследство „Контекст – Струмица“

SUB Club – Струмица, 13 август 2015, 20:00 ч.
Општинска народна библиоотека „Браќа Миладиновци“ – Радовиш, 14 август 2015, 20:00 ч.
Галерија „Амам“ – Гевгелија, 15 август 2015, 20:00 ч.