Select Page

Свежо и веќе видено

Свежо и веќе видено

Критика (Кон осмото биенале на млади во Музејот на современата уметност во Скопје)

Владимир Величковски

Вечер

24.02.2009

(more…)