Select Page

Силувајте го Скопје (кн. 2)

Силувајте го Скопје (кн. 2)
публикација

Автор / уредник: Небојша Вилиќ

Издавач: 3П с.из., Скопје
Едиција: Текстови за уметноста

2015

(more…)

Што прочитаа мајмуните на АКТО

Што прочитаа мајмуните на АКТО (или за уметноста како разбивач на конструктот на нормативното)
Осврт

Автор: Мариглен Демири

Објавен на okno.mk

05.09.2014

(more…)

Критичка уметност 2

Критичка уметност 2
е-книга

Автор: Небојша Вилиќ
Разговори со: Игор Тошевски, Валентино Димитровски, Лилјана Неделковска, Александар Станковски, Станко Павлески, ОПА, Лазо Плавевски, Билјана Исијанин, Атанас Ботев, Томе Аџиевски

Издавач: 3П с. из., Скопје / Струга
Јули 2014

(more…)

Дисензусни континуитет сећања

Дисензусни континуитет сећања

Аутор: Небојша Вилић

Архитектура бр. 178, стр. 14 – 19

Иѕдавач: Асоцијација српских архитекта и  Архитектонски форум

Јули – август 2013

(more…)

SK 2014: Instrumentalizacija ideologizirane postmemorije / SK_2014: The Instrumentalisation of Ideologised Post-memory

SK 2014: Instrumentalizacija ideologizirane postmemorije / SK_2014: The Instrumentalisation of Ideologised Post-memory

Autor: Nebojša Vilić / Author: Nebojsa Vilic

Čovek i prostor  (mjesečnik Udruženja hrvatskih arhitekta) br. 680 – 681 str. 28 – 30 / Man and Space (monthly magazine of the Croatian Architects’ Association) No. 680 – 681 pages: 28 -30

01 – 02 2011

(more…)

Критичка уметност

Критичка уметност
е-книга

Автор: Небојша Вилиќ

Издавач: 359, Скопје

 

2010
македонски (кирилица)

 

(more…)

страна 1 од 812345...најстари »