Select Page

Бела Ноќ 2010

Бела Ноќ 2010
Фестивал
Младински културен центар / Град Скопје

Различни локации во град Скопје,
2 октомври 2010

 

 

 

(more…)

Венеција виа МКЦ / Venice via Youth Cultural Center

Венеција виа МКЦ / Venice via Youth Cultural Center
Групна изложба / group exhibition

Куратор: Соња Абаџиева / curator: Sonja Abadzieva

Младински културен центар Скопје / Youth Cultural Center Скопје

27.09.2008

(more…)