Select Page

Пламенот на слободата

Пламенот на слободата
проекција и разговор со
Марко Стаменковиќ

ГЕМ клуб, Скопје
17 ноември 2015, 19.00 ч.

Oрганизација: факултет за работи што не се учат (ФРУ) – Битола, како дел од годишните програмски активности на АКТО фестивалот за современа уметност.

Проекција на филмот ПЛАМЕН
Краток филм за Пламен Горанов
Режиja: Андре Андреев | Сценарио: Мартин Маринос | Продуцент: Дан Коврт |
Продукција: Dress code NY | Бугарија/САД | 2015 | 21 мин

АКТО 10: Врвна колекција на АКТО сеќавања и иднини 2006-2015 вол.2 / AKTO 10: The ultimate golden collection of AKTO memories and futures 2006-2015 Vol. 2

АКТО 10: Врвна колекција на АКТО сеќавања и
иднини 2006-2015 вол.2 /
AKTO 10: The ultimate golden collection of AKTO
memories and futures 2006-2015 Vol. 2

АКТО Фестивал за современи уметности/
AKTO Festival of contemporary arts

 

Куратори: Ивана Васева, Филип Јовановски
Curators: Ivana Vaseva, Filip Jovanovski

(more…)

Што прочитаа мајмуните на АКТО

Што прочитаа мајмуните на АКТО (или за уметноста како разбивач на конструктот на нормативното)
Осврт

Автор: Мариглен Демири

Објавен на okno.mk

05.09.2014

(more…)

страна 1 од 212