Select Page

Во тимот е силата ­- Тигрите / The Warsaw Tigers: The Power of a Team

Во тимот е силата ­- Тигрите / The Warsaw Tigers: The Power of a Team
Изложба на архитектонските проекти на Вацлав Клишевски, Јежи Мокшињски и Еугењуш Вјежбицки / Exhibition of Architectural projects by Jerzy Mokrzyński, Eugeniusz Wierzbicki and Wacław Kłyszewski

НУ Музеј на современата уметност, Скопје / NI Museum of Contemporary Art – Skopje
Отворање / Opening: 10.12.2014, 12:00

(more…)

Постконцептуални контемплации / Post-conceptual Contemplations

Постконцептуални контемплации / Post-conceptual Contemplations
на OPA Professional

Изложба / Exhibition: 26.03.- 08.04.2014,
СИА / Serious Interests Agency, Skopje, Macedonia

 

Издавач: Serious Interests Agency, Скопје, Македонија

Текстови: Нада Прља, ОПА
Превод: Билјана Николовска-Прља (од англиски на македонски)

(more…)