Select Page

Искри според чичко Марка Цепенко

Искри според чичко Марка Цепенко
Публикација (Цртани македонски народни поговорки од збирката на Марко Цепенко, објавувани 1976 и 1977 година во неделникот Екран)
Автор: Мирослав Грчев

Издавач: Темплум
2018

(more…)

Град без љубов

Град без љубов
публикација / есеи
Александар Петров

издавач: Темплум, Скопје
Едиција: Градот (книга 15)
Година: мај 2017

Промоција: Кино Култура
8 мај 2017, 20:00 ч.
За книгата ќе зборуваат: Невена Георгиева, Дејан Ивановски и Даниела Симоновска.

 

Strasti šarenih boja

Strasti šarenih boja
(Strip iz Skoplja: Kirčo Arsovski)

kritički osvrt

Zoran Đukanović

Vreme, 4 maj 2017, str. 41

 

 

(more…)

Маргина бр. 8-9

Маргина бр. 8-9

Списание за ширење на децентралистичка култура

Издавач: Темплум, Скопје

Редакција: Жарко Трајаноски, Венка Симовска, Абов Горан, Бане, Г.Н.Ом

Октомври-ноември 1994 (редизајн, 2010)

 

(more…)

Маргина бр. 6-7

Маргина бр. 6-7
списание за култура

Издавач: Темплум, Скопје
Година: август-септември 1994 (редизајн, 2010)

Редакција:
Симул Акрум, Венка Симовска,
Абов Горан, Бане, Г.Н.Ом

 

(more…)

Маргина бр. 4-5

Маргина бр. 4-5
списание за култура

Издавач: Темплум, Скопје
Година: јуни-јули 1994 (редизајн, 2010)

Редакција:
Жарко Трајаноски, Венка Симовска,
Абов Горан, Бане, Г.Н.Ом

 

(more…)

Маргина бр. 3

Маргина бр. 3
списание за култура

Издавач: Темплум, Скопје
Година: мај 1994 (редизајн, 2010)

Редакција:
Жарко Трајаноски, Венка Симовска,
Абов Горан, Бане, Г.Н.Ом

 

(more…)

Маргина бр. 2

Маргина бр. 2
списание за култура

Издавач: Темплум, Скопје
Година: 1994 (редизајн, 2010)

Редакција:
Симул Акрум, Венка Симовска,
Абов Горан, Бане, Г.Н.Ом

 

(more…)

Маргина бр. 1

Маргина бр.1

Списание за ширење на децентралистичка култура

Издавач: Темплум, Скопје

Редакција: Жарко Трајаноски, Венка Симовска, Абов Горан, Бане, Г.Н.Ом

Март 1994 (редизајн, 2010)

 

(more…)