Select Page

Визиите на Силјан / The Visions of Siljan

Визиите на Силјан / The Visions of Siljan
групна изложба / колаборативен проект
автор/куратор: Матеј Богдановски

Кафе Пабло, Скопје
10 октомври 2013

Учесници: Александра Хаџи-Наумова, Билјана Василева, Дарко Алексовски, Франк На, Габриела Паригрос, Ивана Кунгуловска, Јасминка Новковска, Катарина Николов, Марија Смилевска, Соња Димовска, Владимир Лукаш, Вук Митевски, Дуња Богдановска