Select Page

ОСТЕН Биенале на наградени автори 2017 / OSTEN Bienale Of The Awarded Authors 2017

ОСТЕН Биенале на наградени автори 2017 / OSTEN Bienale Of The Awarded Authors 2017
Групна изложба и доделување на награди на уметниците / Group exhibition and awarding of the prizes to the artists

Хотел Аполонија, Гевгелија / Apollonia Hotel, Gevgelija
Отворање / Opening: 07.09.2017

(more…)

Визуелните уметности во Македонија – ХХ век

Визуелните уметности во Македонија – ХХ век
(Книга 1: сликарство, скулптура, графика)

Воведен текст: Емил Алексиев
Текстови: Соња Абаџиева, Емил Алексиев
Издавач: ОСТЕН Скопје
Промоција: 30.12.2015, Галерија „Остен“, Скопје

(more…)

39. Светска галерија на цртеж 2011 – Биенале на наградени автори

ОСТЕН – уметност на хартија:
39. Светска галерија на цртеж 2011
– Биенале на наградени автори

OSTEN – art on paper:
39. World Gallery for Art of Drawing 2011
– Biennial of Awarded Artists

Наградени автори: Јоже Циуха, Божидар Дамјановски, Васко Ташковски, Петар Хејдек, Симон Шемов, Стефан Бергер, Венцеслав Антонов, Јован Балов, Ниче Василев, Паоло Чампини, Пале Кузмановски, Агата Гертхен, Доне Милјановски, Росица Лазеска, Павел Вархол, Мице Јанкуловски

(more…)

Фотомедиа Скопје 2000 / Photomedia Skopje 2000

Фотомедиа Скопје 2000 / Photomedia Skopje 2000
Меѓународна изложба на уметничка фотографија
International Exhibition of Art Photography
Фото-клуб „Елема“ – Скопје
Фото-сојуз на Македонија

Галерија Остен, Скопје / Gallery Osten, Skopje
13 ноември 2000 / November 13, 2000
Жири: Мехмет Баихан (Турција), Румен Георгиев-Рум (Бугарија), Боро Рудиќ (Македонија)

(more…)

IV Svetska galerija karikature

IV Svetska galerija karikature
Osvrt (IV Svetska galerija karikature, Muzej savremene umetnosti Skopje, 1972)

Autor: Sonja Abadžieva Dimitrova

Umetnost br. 33, str. 104
(Jugoslovenski časopis za teoriju, kritiku i popularizaciju savremene umetnosti)

Januar – mart 1973

(more…)

страна 1 од 212