Select Page

Роберт Јанкулоски: Го истражував фотографското творештво на браќата Манаки цели 16 години

Роберт Јанкулоски: Го истражував фотографското творештво на браќата Манаки цели 16 години
Интервју со Роберт Јанкуловски

Автор: Александар Ристевски
Извор: cooltura.mk
Објавено онлајн: 27.09.2017

(more…)

Си Ју Си Ми / See You See Me

Си Ју Си Ми / See You See Me
партиципативен проект, самостојна изложба и публикација (1998-2001) /
participatory project, solo exhibition and publication (1998-2001)

Роберт Јанкулоски/ Robert Jankuloski

Самостојна изложба: CIX галерија, Центар за современи уметности, Скопје (отв. 27.10.1998) /
Solo exhibition: CIX gallery, Contemporary Art Center, Skopje (op. 27.10.1998)

(more…)