Select Page

Colors of Bra511

Colors of Bra511
изложба на фотографии
Маја Јаневска

Концепт 37 / Conc3p7
Отворање: 27 Април 2017, 20 ч.
Opening: 27 April 2017, 20h

 

 

Иднината е меѓу твоите нозе: Сексуалноста и родот во алтернативниот филм и видео во Југославија

Иднината е меѓу твоите нозе:
Сексуалноста и родот во алтернативниот филм и видео во Југославија
проекции / предавања / дискусии
Коалиција СЗПМЗ

Кино Култура / Кино Фросина / Концепт 37
21-23 октомври 2016

 

 

(more…)

Вечно повторување

Вечно повторување
самостојна изложба
Оливер Маринкоски

Концепт 37, Скопје
Отворање: 17 април 2015, 20:00 ч.