Select Page

4Tuned Cities / Синхронизирани градови

4Tuned Cities / Синхронизирани градови
Фестивал на независен филм и визуелни уметности /
Independent Film & Visual Art Festival
Локомотива – Центар за нови инцијативи во уметноста и културата /
Lokomotiva – Centre for New Initiatives in Arts and Culture

Скопје (Мала станица, ФДУ, ЦК)
15-18 декември 2010

(more…)

Бела Ноќ 2010

Бела Ноќ 2010
Фестивал
Младински културен центар / Град Скопје

Различни локации во град Скопје,
2 октомври 2010

 

 

 

(more…)