Select Page

Studija „Las Meninas” D.D. Velazquez

Studija „Las Meninas” D.D. Velazquez
самостојна изложба / solo exhibition

Илија Аризанов/ Ilija Arizanov

Интернационална уметничка галерија – Стоби, Скопје /
International Art Gallery – Stobi, Skopje

25.11. – 07.12.1995

(more…)

Драган Попоски – Дада / Dragan Poposki – Dada

Драган Попоски – Дада / Dragan Poposki – Dada
самостојна изложба/ solo exhibition

Интернационална уметничка галерија – Стоби, Скопје /
International Art Gallery – Stobi, Skopje

11.12.1993 – 05.01.1994

Текст: Викторија Васева Димеска / Text: Viktorija Vaseva Dimeska

(more…)