Select Page

Ecce homo

Ecce homo
самостојна изложба

Владимир Георгиевски

Галерија Икона, Охрид
Август, 2000

Текст: Емил Алексиев

(more…)