Select Page

4 Идеи / Ремикс

4 Идеи / Ремикс
групна изложба

Уметници: Христина Иваноска, Велимир Жерновски, Ѓорѓе Јовановиќ и Јане Чаловски
Куратор: Јованка Попова

Галерија „Акантус“, Скопје

02-21.09.2017

 

Quo Vadis?

Quo Vadis?
Дијана Томиќ Радевска / Dijana Tomik Radevska
самостојна изложба / solo exhibition

Отворање: 31 март 2017
Галерија Акантус, Скопје

Opening:  March 31, 2017
Acanthus Gallery, Skopje

 

* Opening of the exhibition and the Gallery