Select Page

Илија Кочовски / Ilija Kocovski

Илија Кочовски / Ilija Kocovski
самостојна изложба/ solo exhibition

Ликовен салон, Титов Велес / Art Gallery Titov Veles
Уметничка галерија Куманово / Art Gallery Kumanovo
Уметничка галерија „Безистен” Штип / Art Gallery Bezisten, Stip
Уметничка галерија Скопје- Даут-пашин амам/ Art Gallery Skopje- Daut Pasin Hamam

1993

(more…)