Select Page

Јордан Ефремов – Јошко / Jordan Efremov – Joško

Јордан Ефремов – Јошко / Jordan Efremov – Joško
самостојна изложба / solo exhibition

Народен музеј Велес – Градски салон
Museum gallery Veles – City Salon
јули 2013 / July 2013

Организатор на изложбата: Елица Николова
Текст: Ана Франговска
Кратка рецензија: Проф. Антони Мазневски

 

(more…)

Михајло Шојлев

Михајло Шојлев

Самостојна изложба

Народен музеј, Велес

Ноември 2007

Текст: Владимир Величковски

(more…)

Илија Кочовски / Ilija Kocovski

Илија Кочовски / Ilija Kocovski
самостојна изложба/ solo exhibition

Ликовен салон, Титов Велес / Art Gallery Titov Veles
Уметничка галерија Куманово / Art Gallery Kumanovo
Уметничка галерија „Безистен” Штип / Art Gallery Bezisten, Stip
Уметничка галерија Скопје- Даут-пашин амам/ Art Gallery Skopje- Daut Pasin Hamam

1993

(more…)

Жанета Гелевска / Zaneta Gelevska

Жанета Гелевска / Zaneta Gelevska
самостојна изложба / solo exhibition

Уметничка галерија Скопје- Даут-пашин амам, Скопје / Art Gallery Skopje- Daut Pasin Hamam, Skopje
Јуни, 1992 / June, 1992

Народен Музеј- Ликовен салон, Велес / National Museum Art Salon, Veles
Септември, 1992 / September, 1992

(more…)

Коле Манев / Kole Manev

Коле Манев / Kole Manev
самостојна изложба / samostalna izložba / exposition personnelle

Уметничка галерија „ Скопје”, Скопје / Umetnička galerija „Skopje”, Skopje / La gallerie d’ art „Skopje”, Skopje

Ликовен салон, Народен музеј, Титов Велес / Umetnički salon, Narodni muzej, Titov Veles / Le salon artistique – La musée national populaire, Titov Veles

29.03. – 12.04.1988

(more…)