Select Page

Тајната вечера

Тајната вечера
самостојна изложба

Филип Фидановски

Државно средно училиште за ликовна уметност и дизајн „Лазар Личеноски“ – Скопје,
Галерија „Лазар Личеноски“, Скопје
21 октомври 2013, 19:30 ч.

За делата говори: Д-р Ана Мартиноска