Select Page

4 Идеи / Ремикс

4 Идеи / Ремикс
групна изложба

Уметници: Христина Иваноска, Велимир Жерновски, Ѓорѓе Јовановиќ и Јане Чаловски
Куратор: Јованка Попова

Галерија „Акантус“, Скопје

02-21.09.2017

 

Ова е уметност и уметноста е многу нешта

Ова е уметност и уметноста е многу нешта

предавање
Себастијан Цихочки

Музеј на современата уметност, Скопје
20.05.2017

(предавањето е дел од 6-тиот Интернационален симпозиум „Кураторски размени: Простори, функции, фикции и други заеднички именители“ организиран од Проектен простор Прес ту егзит од Скопје)

(more…)

Кураторски размени: Простори, функции, фикции и други заеднички именители / Curating Exchange: Spaces, Functions, Fictions and Other Commons

Кураторски размени: Простори, функции, фикции и други заеднички именители / Curating Exchange: Spaces, Functions, Fictions and Other Commons
6ти интернационален симпозиум / 6th international symposium

Куриран од Јованка Попова, Христина Иваноска и Јане Чаловски (Проектен простор „Прес ту егзит” – Скопје) /
Curated by Jovanka Popova, Yane Calovski and Hristina Ivanoska (Press to Exit project space – Skopje)

(more…)

За уметноста… и за здравството

За уметноста… и за здравството

Осврт кон проектот „An apple a day keeps the doctor away” на Атанас Ботев

автор: Златко Теодосиевски

објавено на utrinski.com.mk

25.05.2007

(more…)