Select Page

„Јадро“ промовира нов модел на културна институција

„Јадро“ промовира нов модел на културна институција
Напис / разговор
со Искра Гешоска, Елена Велјановска, Рамадан Рамадани
Автор: Мимоза Петревска Георгиева

Дневен весник Нова Македонија, Скопје
8 август 2016 (бр. 23825)

 

(more…)