Select Page

4Tuned Cities / Синхронизирани градови

4Tuned Cities / Синхронизирани градови
Фестивал на независен филм и визуелни уметности /
Independent Film & Visual Art Festival
Локомотива – Центар за нови инцијативи во уметноста и културата /
Lokomotiva – Centre for New Initiatives in Arts and Culture

Скопје (Мала станица, ФДУ, ЦК)
15-18 декември 2010

(more…)

Алтер #74

Алтер #74
ТВ емисија за култура

Автор и водител: Весна Стојмирова
ТВ АБ канал
Декември 2010

(more…)

Алтер #55

Алтер #55
ТВ емисија за култура

Автор и водител: Весна Стојмирова
ТВ АБ канал
Јуни 2010

(more…)