Select Page

Сликовни перспективи: Надминување на бинарноста / Image Perspectives: Beyond Binaries

Сликовни перспективи: Надминување на бинарноста /
Image Perspectives: Beyond Binaries
предавања на Џејмс Елкинс / James Elkins
Иницијатива и организација / Initiated and organized by:
Владимир Јанчевски / Vladimir Janchevski

во соработка со Центар за визуелни студии – Скопје
Музеј на современата уметност-Скопје
16-17 декемврии 2014

(more…)