Select Page

Фотомедиа Скопје 2014 / Photomedia Skopje 2014

Фотомедиа Скопје 2014 / Photomedia Skopje 2014
14. Меѓународна изложба на фотографска уметност
14. International Exhibition of Photographic Art
Фото-клуб „Елема“ – Скопје
Фото-сојуз на Македонија

Национална галерија на Македонија – Чифте Амам /
National gallery of Macedonia – Chifte Hamam
12 ноември 2014 / November 12, 2014

Жири: Васја Доберлет (Словенија), Ивана Томановиќ (Србија), Боро Рудиќ (Македонија)

(more…)

Фотографи(и)

Фотографи(и)
самостојна изложба
Драги Неделчевски

Скопско Лето / Фото сојуз на Македонија
Галерија НЛБ, Скопје
Отворање: 22 јули 2014, 20:30 ч.

 

Фотомедиа Скопје 2012 / Photomedia Skopje 2012

Фотомедиа Скопје 2012 / Photomedia Skopje 2012
13. Меѓународна изложба на уметничка фотографија
13. International Exhibition of Art Photography
Фото-клуб „Елема“ – Скопје
Фото-сојуз на Македонија

Национална галерија на Македонија – Мала станица /
National gallery of Macedonia – Mala Stanica
8 декември 2012 / December 8, 2012

Жири: Драгослав Мирковиќ (Србија), Бавид Брусњак (Словенија), Боро Рудиќ (Македонија)

(more…)

Фотомедиа Скопје 2010 / Photomedia Skopje 2010

Фотомедиа Скопје 2010 / Photomedia Skopje 2010
12. Меѓународна изложба на фотографска уметност
12. International Exhibition of Photographic Art
Фото-клуб „Елема“ – Скопје
Фото-сојуз на Македонија

Национална галерија на Македонија – Мала станица /
National gallery of Macedonia – Mala Stanica
13 ноември 2010 / November 13, 2010

Жири: Бранимир Ритоња (Словенија), Јусуф Даријерли (Турција), Боро Рудиќ (Македонија)

(more…)

Фотомедиа Скопје 2008 / Photomedia Skopje 2008

Фотомедиа Скопје 2008 / Photomedia Skopje 2008
11. Меѓународна изложба на уметничка фотографија
11. International Exhibition of Art Photography
Фото-клуб „Елема“ – Скопје
Фото-сојуз на Македонија

Национална галерија на Македонија – Мала станица /
National gallery of Macedonia – Mala Stanica
13 ноември 2008 / November 13, 2008

Жири: Антоан Божинов (Бугарија), Бранислав Бркиќ (Србија), Боро Рудиќ (Македонија)

(more…)

Фотомедиа Скопје 2004 / Photomedia Skopje 2004

Фотомедиа Скопје 2004 / Photomedia Skopje 2004
10. Меѓународна изложба на фотографска уметност
10. International Exhibition of Photographic Art
Фото-клуб „Елема“ – Скопје
Фото-сојуз на Македонија

Галерија Чифте Амам / Gallery Chifte Amam
12 ноември 2004 / November 12, 2004
Жири: Изет Керибар (Турција), Румен Георгиев (Бугарија), Боро Рудиќ, Цветан Гавровски, Златко Теодосиевски (Македонија)

(more…)

Фотомедиа Скопје 2002 / Photomedia Skopje 2002

Фотомедиа Скопје 2002 / Photomedia Skopje 2002
Меѓународна изложба на уметничка фотографија
International Exhibition of Art Photography
Фото-клуб „Елема“ – Скопје
Фото-сојуз на Македонија

Галерија Чифте Амам / Gallery Chifte Amam
13 ноември 2002 / November 13, 2002
Жири: Изет Керибар (Турција), Василис Каркатселис (Грција), Цветан Гавровски (Македонија)

 

(more…)

Фотомедиа Скопје 2000 / Photomedia Skopje 2000

Фотомедиа Скопје 2000 / Photomedia Skopje 2000
Меѓународна изложба на уметничка фотографија
International Exhibition of Art Photography
Фото-клуб „Елема“ – Скопје
Фото-сојуз на Македонија

Галерија Остен, Скопје / Gallery Osten, Skopje
13 ноември 2000 / November 13, 2000
Жири: Мехмет Баихан (Турција), Румен Георгиев-Рум (Бугарија), Боро Рудиќ (Македонија)

(more…)

Фотомедиа Скопје ’94 / Photomedia Skopje ’94


Фотомедиа Скопје ’94 / Photomedia Skopje ’94
Меѓународна изложба на уметничка фотографија
International Exhibition of Art Photography
Фото-клуб „Елема“ – Скопје
Фото-сојуз на Македонија

Уметничка галерија „Скопје“, Даут Пашин Амам
13 ноември 1994

(more…)

страна 1 од 212