Select Page

ПАРТИЗАНУВАЊЕ – траги на борбата

ПАРТИЗАНУВАЊЕ – траги на борбата
Едновечерен изложбен настан
Кураторка: Ивана Васева (Скопје)

Плоштад Слобода / Kooperativa
Место: Сојуз на здруженијата на борците од НОВ – Грaдски одбор Скопје
(адреса: бул. Климент Охридски 58, спрат 3)

Дата: 30 март 2017 год.
Време: 19:00 – 23:00 ч.

(more…)