Select Page

Портретот на младиот уметник во 21 век/ The portrait of the young artist in the twenty-first century

Портретот на младиот уметник во 21 век/ The portrait of the young artist in the twenty-first century
Проекција на филм/ Film projection

Борјан Зафировски/ Borjan Zafirovski

„степен  галерија”, културна локација „Место“, Скопје/ one degree gallery, cultural location “Place”, Skopje
27.02.2002

(more…)

performing the border

performing the border
Видео проекција

Урсула Биман

„степен  галерија”, културна локација „Место“, Скопје

13.11.2001

(more…)

Сеќавање на еден идеалист

Сеќавање на еден идеалист
Самостојна изложба

Славица Јанешлиева

„степен  галерија”, културна локација „Место“, Скопје

24.10.2001

(more…)

Берлин, 9 мај 2001

Берлин, 9 мај 2001
Самостојна изложба

Јован Балов

„степен  галерија”, културна локација „Место“, Скопје

05.07.2001

(more…)

‘visum- visto- visa’

‘visum- visto- visa’
самостојна изложба во рамки на проектот „Redefining Cultural Discourses”

Љупка Делева

„степен  галерија”, културна локација „Место“, Скопје
21.06.2001

текст: Небојша Вилиќ

(more…)

Танцувачот

Танцувачот
Самостојна изложба (уметнички проект во рамки на програмските активности на Детскиот театарски центар)

Весна Дунимаглоска

„степен  галерија”, културна локација „Место“, Скопје

26.04.2001

(more…)