Select Page

Годишна ликовна изложба 2012

Годишна ликовна изложба 2012
групна изложба
ДЛУГ Друштво на ликовните уметници – Гевгелија

Народен театар, Гевгелија
ноември 2012

 

 

 

(more…)