Select Page

Кураторски размени: Простори, функции, фикции и други заеднички именители / Curating Exchange: Spaces, Functions, Fictions and Other Commons

Кураторски размени: Простори, функции, фикции и други заеднички именители / Curating Exchange: Spaces, Functions, Fictions and Other Commons
6ти интернационален симпозиум / 6th international symposium

Куриран од Јованка Попова, Христина Иваноска и Јане Чаловски (Проектен простор „Прес ту егзит” – Скопје) /
Curated by Jovanka Popova, Yane Calovski and Hristina Ivanoska (Press to Exit project space – Skopje)

(more…)

Пламенот на слободата

Пламенот на слободата
проекција и разговор со
Марко Стаменковиќ

ГЕМ клуб, Скопје
17 ноември 2015, 19.00 ч.

Oрганизација: факултет за работи што не се учат (ФРУ) – Битола, како дел од годишните програмски активности на АКТО фестивалот за современа уметност.

Проекција на филмот ПЛАМЕН
Краток филм за Пламен Горанов
Режиja: Андре Андреев | Сценарио: Мартин Маринос | Продуцент: Дан Коврт |
Продукција: Dress code NY | Бугарија/САД | 2015 | 21 мин

Пецко: (У)кажувања 2

Пецко: (У)кажувања 2
карикатури
Дарко Марковиќ

За Граѓани за Европска Македонија
Издавач: Фондација Институт отворено општество – Македонија, 2011

(more…)

Пецко: (У)кажувања

Пецко: (У)кажувања
карикатури
Дарко Марковиќ

За Граѓани за Европска Македонија
Издавач: Фондација Институт отворено општество – Македонија, 2009

(more…)