Select Page

Митовите можат и да се допрат

Митовите можат и да се допрат

Разговор со Симонида Миљковиќ,  виш кустос – водич едукатор

Автор: Катерина Богоева

Објавено на utrinski.com.mk

20.12.2011

(more…)