Select Page

Транспарентност

Транспарентност
изложба
Владан Петрушевиќ и Надица Толевска
Уметничка галерија – Куманово (Изложбата ја организира ЗПРУ Кибер панк – Куманово во соработка со НУ Музеј од Куманово)
17-25.05.2017

Шијаковите дела сугерираат студена рационалност и дишановска измерливост

Шијаковите дела сугерираат студена рационалност и дишановска измерливост

Рецензија кон изложбата на дела од Томо Шијак во рамки на проектот „Кич да!? сте или не“, април 2012, Музеј Куманово
Автор: Владимир Величковски

Дневен весник Нова Македонија, Скопје
14 мај  2012  (бр. 22579)

(more…)

Страхил Петровски / Strahil Petrovski

Страхил Петровски / Strahil Petrovski
самостојна изложба / solo exhibition

Текст: Викторија Васева Димеска / Text: Viktorija Vaseva Dimeska

Уметничка галерија – Народен музеј, Куманово / Art Gallery – National Museum, Kumanovo

Декември, 1997 / Decembar, 1997

(more…)