Select Page

Транспарентност

Транспарентност
изложба
Владан Петрушевиќ и Надица Толевска
Уметничка галерија – Куманово (Изложбата ја организира ЗПРУ Кибер панк – Куманово во соработка со НУ Музеј од Куманово)
17-25.05.2017

Шијаковите дела сугерираат студена рационалност и дишановска измерливост

Шијаковите дела сугерираат студена рационалност и дишановска измерливост

Рецензија кон изложбата на дела од Томо Шијак во рамки на проектот „Кич да!? сте или не“, април 2012, Музеј Куманово
Автор: Владимир Величковски

Дневен весник Нова Македонија, Скопје
14 мај  2012  (бр. 22579)

(more…)

Страхил Петровски / Strahil Petrovski

Страхил Петровски / Strahil Petrovski
Самостојна изложба / Solo exhibition

Уметничка галерија – Народен музеј, Куманово / Art Gallery – National Museum, Kumanovo
Декември, 1997 / Decembar, 1997

(more…)

Млади македонски сликари

Млади македонски сликари
(Од збирките на МСУ Скопје)

Текст: Марика Бочварова Плавевска

Уметничка галерија – Куманово, (04.04.1989), Уметничка галерија – Безистен – Штип (14.07 – 10.08.1989), Уметничка галерија „Моша Пијаде“ – Битола (05.03 – 15.03.1990)

 

 

(more…)

Просторни белези

Просторни белези
Групна изложба

Томе Аџиевски, Марга Киселичка Калајџиева, Исмет Рамиќевиќ, Станко Павлески

Организација: Музеј на современата уметност, Скопје

Уметничка галерија, Куманово
26.10,1988

(more…)

Стефан Маневски / Stefan Manevski

Стефан Маневски / Stefan Manevski
Самостојна изложба / Еxposition personnelle

Текст: Љубица Дамјановска / Texte: Ljubica Damjanovska

Музеј на современата уметност, Скопје / Musée d’art contemporain, Skopje
06.06 – 07.07.1973

Уметничка галерија, Куманово / Galerie d’art, Kumanovo
20.09 – 05.10.1973

(more…)