Select Page

Линеарен цртеж

Линеарен цртеж / Linear Drawing
групна изложба / group exhibition

Кураторка: Марика Бочварова Плавевска / Curator: Marika Bochvarova Plavevska

Музеј на современата уметност, Скопје / Museum of Contemporary Art, Skopje
16.12.2017 – 12.2018

(more…)

Постојано во транзиција – заробеност во скршените огледала / In Continuous Transition – Trapped Inside Broken Mirrors

Постојано во транзиција – заробеност во скршените огледала / In Continuous Transition – Trapped Inside Broken Mirrors
КРИК – Фестивал за критичка култура / CRIC – Festival of Critical Culture

Инициран од: Контрапункт / Initiated by: Kontrapunkt
Музеј на современата уметност, Скопје / Museum of Contemporary Art, Skopje
13.12 – 17.12.2017

(more…)

Ова е уметност и уметноста е многу нешта

Ова е уметност и уметноста е многу нешта

предавање
Себастијан Цихочки

Музеј на современата уметност, Скопје
20.05.2017

(предавањето е дел од 6-тиот Интернационален симпозиум „Кураторски размени: Простори, функции, фикции и други заеднички именители“ организиран од Проектен простор Прес ту егзит од Скопје)

(more…)

Кураторски размени: Простори, функции, фикции и други заеднички именители / Curating Exchange: Spaces, Functions, Fictions and Other Commons

Кураторски размени: Простори, функции, фикции и други заеднички именители / Curating Exchange: Spaces, Functions, Fictions and Other Commons
6ти интернационален симпозиум / 6th international symposium

Куриран од Јованка Попова, Христина Иваноска и Јане Чаловски (Проектен простор „Прес ту егзит” – Скопје) /
Curated by Jovanka Popova, Yane Calovski and Hristina Ivanoska (Press to Exit project space – Skopje)

(more…)

Плакати / Posters

Плакати / Posters

Михајло Арсовски / Mihajlo Arsovski

самостојна изложба / solo exhibition

Музеј на современата уметност, Скопје

26.04-26.05.2017

 

 

Ететското и архитектурата

Естетското и архитектурата
критички осврт
Владимир Величковски

објавен во дневниот весник Вест,
Понеделник, 6 март 2017 година, стр.10

Кон изложбата на делотo „Ничија земја“
на авторскиот тим на архитектот Стојан Павлески.

 

(more…)

страна 1 од 1712345...10...најстари »