Select Page

Импотентна културна политика

Импотентна културна политика
Напис (став за Годишната програма за остварување проекти од национален интерес за 2017 година)

Автор: Весна Дамчевска

Дневен весник Нова Македонија, Скопје
8 февруари 2017 (бр. 23969)

(more…)

Годишна програма за остварување на националниот интерес во културата во 2017 година

ГОДИШНА ПРОГРАМА
за остварување на националниот интерес

во културата во 2017 година

Проекти кои се содржани во годишните програми на националните установи за 2017 година и проекти поддржани  на годишните конкурси по одделни области и активности од културата за 2017 година

Министерство за култура на Р.М.
јануари 2017

(more…)

Уметнички слики од македонски автори наследени во процесот на сукцесија на поранешна СФРЈ

Уметнички слики од македонски автори наследени во процесот на сукцесија на поранешна СФРЈ
Групна изложба

НУ национална галерија на Македонија – Мултимедијален центар „Мала станица“, Скопје
Отворање: 3 декември 2016, 12:00 ч.

Во организација на Министерство за надворешни работи на РМ, Министерство за култура на РМ и национална галерија на Македонија

Годишна програма за остварување на националниот интерес во културата во 2016 година

ГОДИШНА ПРОГРАМА
за остварување на националниот интерес

во културата во 2016 година

Проекти кои се содржани во годишните програми на
националните установи за 2016 година и
проекти поддржани на годишните конкурси по одделни
области и активности од културата за 2016 година

Министерство за култура на Р.М.
јануари 2016

(more…)

страна 1 од 512345