Select Page

Состојби / States of Things

Состојби / States of Things
самостојна изложба / solo exhibition

Славица Јанешлиева / Slavica Janeslieva

Предговор: Маја Чанкуловска-Михајловска

Национална галерија на Македонија, „Мала станица“ – Скопје
13-24 октомври 2016
Национална установа Културен центар „Марко Цепенков“ – Прилеп
16-30 декември 2016

(more…)

Просторни дистанци

Просторни дистанци
самостојна изложба
Тања Балаќ

НУЦК „Марко Цепенков“ – Прилеп / Ликовна галерија
Отворање: 18 март 2016, 19:00 ч.

 

 

 

 

РЕТРОспектива


РЕТРОспектива
самостојна изложба (едновечерна ретроспектива)

Виолета Блажеска и Богдан Грабулоски
куратор: Марика Бочварова-Плавевска

НУ Центар на културата „Марко Цепенков“ – Прилеп
Отворање: 25 септември 2015 (едновечерен настан)

 

Ајде да летаме со магичното килимче

Ајде да летаме со магичното килимче
самостојна изложба
Ана Ивановска

НУКЦ „Марко Цепенков“ – Прилеп / Ликовна галерија
Отворање: 20 јуни 2014, 20:00 ч.