Select Page

Сум си ги заборавил делата и не знаев дека имам волку пријатели, го прослави 90. роденден скулпторот Митриќески во МАНУ

Сум си ги заборавил делата и не знаев дека имам волку пријатели, го прослави 90. роденден скулпторот Митриќески во МАНУ

напис
автор: не е наведен
sdk.mk
24.05.2017

(more…)

Боро Митриќески – Митрич: 70 години творештво

Боро Митриќески – Митрич: 70 години творештво
ретроспективна изложба
Боро Митриќески

Ликовен салон на МАНУ,
Македонска академија на науките и уметностите – Скопје
23 мај – 16 јуни 2017
Отворање: 23 мај 2017, 19:00 ч.

 

 

(more…)

Добровиќ, Шумановиќ, Коњовиќ, Шупут – европски контексти

Добровиќ, Шумановиќ, Коњовиќ, Шупут – европски контексти
групна изложба
Петар Добровиќ, Сава Шумановиќ, Милан Коњовиќ и Богдан Шупут

Галерија на МАНУ – Македонска академија на науките и уметностите – Скопје
5 октомври – 24 ноември 2016 (Отворање: 5 октомври 2016, 19:00 ч)
(more…)

страна 1 од 212