Select Page

Непозната територија / Terra incognita

Непозната територија / Terra incognita

самостојна изложба / solo exhibition

Габриеле Шафатцик / Gabriele Schaffartzik

 

НУ Завод и музеј – Охрид, Галерија Робевци

3-16 јуни 2016

 

 

Temperature, Circulation, Gravitation…

Temperature, Circulation, Gravitation…
самостојна изложба / solo exhibition
Маја Кировска / Maja Kirovska

НУ Завод и музеј – Охрид / Куќа на Робевци
Отворање: 2 февруари 2013, 20:00 ч.
Во организација на Ц.К.П. Артерија

 

 

 

Небо во лицата

Небо во лицата
самостојна изложба

Ване Костуранов

НУ Завод и музеј – Охрид / Куќа на Робевци

Отворање: 10 март 2012, 20:00 ч.

Во организација на Ц.К.П. Артерија