Select Page

Линеарен цртеж

Линеарен цртеж / Linear Drawing
групна изложба / group exhibition

Кураторка: Марика Бочварова Плавевска / Curator: Marika Bochvarova Plavevska

Музеј на современата уметност, Скопје / Museum of Contemporary Art, Skopje
16.12.2017 – 12.2018

(more…)

Плакати / Posters

Плакати / Posters

Михајло Арсовски / Mihajlo Arsovski

самостојна изложба / solo exhibition

Музеј на современата уметност, Скопје

26.04-26.05.2017

 

 

Окно анкета за СК014 (8)

Окно анкета за СК014 (8)

анкетa

одговараат: Инес Ефремова и Томе Аџиевски,
колажи: Свирачиња

обајвено на okno.mk
17.10.2012

(more…)

страна 1 од 3123