Select Page

Ø

Ø

Самостоен уметнички проект
Група „ЅЕЕ“

неформален изложбен простор,
ул. „Македонија“, влез 6/0, Скопје
07 април 2017

Реализатори на проектот: Љупчо Иљовски, Перо Танчев, Дарко Комненовиќ, Марија Бошковска и Мирослав Талевски.
Автор на кураторскиот текст:  Горанчо Ѓорѓиевски.

 

4х4

4х4
групна изложба (по повод 35-годишниот јубилеј на Факултетот за ликовни уметности Скопје)

Галерија на ФЛУ, Скопје
31 март – 30 април 2015

Учесници: Александар Зафировски, Теа Јовановска, Дарко Заревски, Душица Степаноска, Ана Јовановска, Ертунч Сали, Ивана Настески, Милан Костадиновски, Софија Грабуловска, Андреј Миновски, Дејан Спасовиќ, Уметничка група “ЅЕЕ”, Христина Стојчевска, Енвер Селими, Славчо Спировски и Методи Исков