Select Page

Окно анкета за СК014 (8)

Окно анкета за СК014 (8)

анкетa

одговараат: Инес Ефремова и Томе Аџиевски,
колажи: Свирачиња

обајвено на okno.mk
17.10.2012

(more…)

4Tuned Cities / Синхронизирани градови

4Tuned Cities / Синхронизирани градови
Фестивал на независен филм и визуелни уметности /
Independent Film & Visual Art Festival
Локомотива – Центар за нови инцијативи во уметноста и културата /
Lokomotiva – Centre for New Initiatives in Arts and Culture

Скопје (Мала станица, ФДУ, ЦК)
15-18 декември 2010

(more…)