Select Page

Чивилук бр. 35

Чивилук бр. 35

Независно алтернативно списание за урбани мисли

 

Издавач: Арт Еквилибрум

Редакција: МалоОка, Аџамија, Лола Бај, Калински
Дизајн и графичка подготовка: Тони Димитров

август 2012

(more…)