Select Page

Чивилук бр. 35

Чивилук бр. 35

Независно алтернативно списание за урбани мисли

Издавач: Арт Еквилибрум

Редакција: МалоОка, Аџамија, Лола Бај, Калински

Дизајн и графичка подготовка: Тони Димитров

Август 2012

(more…)