Select Page

Бежан – Back to the 70’s

Бежан – Back to the 70’s / Bezan – Back to the 70’s
самостојна изложба / solo exhibition

Драгољуб Бежан / Dragoljub Bezan

 

Галерија МКЦ, Скопје / MKC Gallery, Skopje

01-28.11.2017

(more…)

Милош Коџоман ги победи стравот од смртта и заборавот

Милош Коџоман ги победи стравот од смртта и заборавот
Небојша Вилиќ

Од обраќањето на одржаната комеморација во Младинскиот културен центар по повод заминувањето на ликовниот уметник Милош Коџоман (1952 -2014)

Утрински весник, онлајн издание
28.11.2014

(more…)