Select Page

Проект кој не е проект

Проект кој не е проект
самостојна изложба

Опсесивно посесивна агресија

Кооперација, Скопје
22 октомври 2013
текст: Владимир Јанчевски

 

 

(more…)