Select Page

Esenca e ekzistencës / Essence of Existence / Есенција на егзистенција

Esenca e ekzistencës / Essence of Existence / Есенција на егзистенција
group exhibition / групна изложба

Curators: Maja Çankullovska, Goranço Gjorgjievski, Ana Frangovska, / Куратори: Маја Чанкуловска Михајловска, Горанчо Ѓорѓиевски и Ана Франговска

Galeria Kombëtare e Kosovës, Pristina / The National Gallery of Kosovo, Pristina / Национална галерија на Косово, Приштина
27.11 -12.12.2017

(more…)

Зеро Фантом

Зеро Фантом
Колумна

Александар Станкоски

Република Online
09.09.2016

(more…)

ZERO: The Trailer Files / ЗЕРО: Досие шлепер

ЗЕРО: Досие шлепер / ZERO: The Trailer Files
ILLUMInations – The 54th International Art Exhibition of the Venice Biennale / Илуминации – 54. Интернационално уметничко биенале во Венеција

04.06 – 27.11.2011

(more…)

страна 1 од 212